PRAKTIKPASS

S/Y Flora II används av bl a Medborgarskolan och E-Navigation för de praktikpass som ingår i förarintyg och kustskepparintyg. För de som önskar ta kustskepparintyget krävs att man gjort praktikpasset för förarintyg.

 

I praktikpasset för förarintyget ingår följande moment:

 

1. Läsa sjökort, utpeka objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.

2. Styra efter kompass och i enslinje.

3. Utföra kurskontroll i enslinje.

4. Navigera i utprickat farvatten.

5. Utföra lägesbestämning.

6. Utföra “man-överbord”-manöver genom bärgning av fender eller dylikt.

7. Utföra manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.

8. Utföra losskastning- och tilläggningsövning på lämpligt sätt.

9. Delta i förtöjning av båt med användning av spring.

 

 

I praktikpasset för kustskepparintyget ingår följande moment:

 

1. Val av lämpliga sjökort.

2. Gång i fyrbelyst led.

3. Identifiering av fyrar.

4. Utnyttja sektorgränserna (w/r och w/g).

5. Avståndsbestämning i mörker.

6. Utföra “man-överbord”-manöver genom bärgning av fender el liknande som är försedd med lampa.

7. Användning av moderna navigeringshjälpmedel (lod, GPS, plotter, radar mm) samt visa på tillförlitlighet och brister.

8. Positionsbestämning under gång.

9. Förtöjning med användning av spring.

 

 

Priset är 650 kr inkl moms per person för respektive praktikpass.

 

Vi har nu även en motorbåt

Chartersailing  i samarbete med flera experter erbjuder seglingar med kunskapsteman:

 

Kontaktuppgifter:

 

info@chartersailing.se

0736 400 418

 

Skeppare:

Lars Tornérhielm

Uppdaterad

30 jan 2019