SEGLINGSKURSER

Introduktion i konsten att segla, 1 dag

 

Kursen vänder sig till nybörjare som vill få en inblick i konsten att segla. Följande delar omfattas:

   1. Båtens olika delar: skrov, däck, rigg mm

   2. Seglen: segelsättning i olika vindar

   3. Manövrering av en båt som går för motor

   4. Revning av rullsegel.

   5. Segling i olika vindriktningar, läns, slör, halv vind och bidevind

   6. Tilläggning och losskastning.

 

Vi håller på mellan kl 08.30 - 17.30. Kursavgiften är 2 450 kr per deltagare inkl moms, min 6 deltagare. Inga speciella förkunskaper krävs. Förtäring ombord ingår.

Seglarkurs, 3 dagar

 

Kursen vänder sig till nybörjare och omfattar följande delar:

 

1. Segelbåtens delar och viktigaste utrustning, dess funktioner m.m.

2. Grunderna i seglingsteori, bukens funktion.

3. Hissa, hala, reva och beslå segel.

4. Hitta vindögat.

5. Lova och falla.

6. Slag och gippar.

7. Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns.

8. Tilläggning vid svajboj för segel.

9. Tilläggning vid brygga och i naturhamn.

10. Väjningsregler, teori och praktik.

11. De vanligaste knoparna, (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, stoppknop, pålstek, skotsstek, råbandsknop) och deras användning.

 

Kursen ärger rum på båten och vi övernattar på båten. Kusavgiften är

8 550 per deltagare inkl moms, min 4 deltagare. Förtäring ombord tillkomer liksom examinationsavgifen om 300 kr. Efter kursen erhålls ett seglarintyg, steg 1.

Vi har nu även en motorbåt

Chartersailing  i samarbete med flera experter erbjuder seglingar med kunskapsteman:

 

Kontaktuppgifter:

 

info@chartersailing.se

0736 400 418

 

Skeppare:

Lars Tornérhielm

Uppdaterad

30 jan 2019