PRISER OCH VILLKOR

Alla priser är i SEK och exkl moms. I priset ingår sjäva segelturen, tur och retur med skeppare, förfriskningar och fika med tillbehör.  Vi startar och återkommer till en plats som vi kommer överns om. Vi kan t ex välja Strandvägen i Stockholm, Gåshaga på Lidingö, Vaxholm eller Saltsjöbaden, allt enligt era önskemål.

 

Heldag ca 9 tim

15 000

ca 9 timmar

Halvdag

11 000

ca 5 tim

1/3 dag

7 000

ca 3 tim

Segling med kunskapstema

begär offert

ca 10 tim

 

 

Boka-tidigt-rabatter

Boka-tidigt-rabatt gäller på ovanstående priser för bekräftad bokning:

senast 31 mars:  15 %,  senast 15 april: 10%,  senast 30 april:  5%.

 

För seglingar med kunskapsteman och längre turer med övernatting, begär offert.

 

Allmänna villkor

Följande ingår

I alla typer av seglings arrangemang ingår topputrustade segelbåtar med skeppare, erforderliga försäkringar, bränsle, hamnavgifter, sjöställ och flytväst till alla, fika ombord och städning. Segelbåtarna ägs och seglas av respektive skeppare, som har erforderliga behörigheter och lång erfarenhet,.

Följande tillkommer

Förtäring och eventuell övernattning på hotell/vandrarhem. För längre till- och fråntransporter kan en avgift tillkomma.

 

Betalning

I samband med bokning debiteras en bokningsavgift om 2 000 SEK per deltagande båt och dag. Avgiften avräknas i samband med full betalning. Bokningsavgiften återbetalas inte vid en ev avbokning. Det är dock fullt möjligt att boka om en redan gjord bokning inom samma år. Det kostar inget extra. Full betalning skall ske senast 28 dagar före aktuell seglingsdag.

 

Inställda arrangemang

Om arrangemanget måste ställas in av Chartersailing.se på grund av till exempel väderlek som medför fara för deltagare, eller av annat skäl, återbetalas erlagagt belopp, i sin helhet till kund.

 

Om arrangemanget ställs in av kund senast:

28 dagar innan överenskommen avresedag återbetalas inbetalade medel, minus bokningsavgiften.

21 - 27 dagar innan avresedagen återbetalas 75 % av inbetalda medel, minus bokningsavgiften.

14 - 20 dagar innan avresedagen återbetalas 50 % av inbetalda medel, minus bokningsavgiften.

7 - 13 dagar innan avresedagen återbetalas 25 % av inbetalda medel, minus bokningsavgiften.

0 - 6 dagar innan avresedagen, debiteras hela beloppet.

 

Nöjd kund - garanti

Skulle en kund efter arrangemanget, förklara sig missnöjda med detta, samt visa att Chartersailing.se bär ansvaret härför, återbetalas erlagda medel i proportion till missnöjet. Skulle en kund efter avslutat deltagande förklara sig missnöjd med varje detalj, och visa att detta är rimligt, så återbetalas hela beloppet.

 

Chartersailing.se ansvar

Chartersailing.se tar inte ansvar för förseningar eller omläggningar av rutten som uppkommit till följd av oväder, fartygets sjöovärdighet eller skada, lokala myndigheters tvång eller dröjsmål, eller annan ofrivillig och oförutsedd händelse utanför Chartersailing.se kontroll. Chartersailing.se ansvarar inte heller för boendekostnader eller återresa med annat resemedel, om resan hindras av samma skäl som ovan.

 

Kundens ansvar

Om kunden mot given instruktion från skepparen eller av Chartersailing.se utsedd personal ombord orsakar skada på fartyget, av försumlighet eller med uppsåt, svarar kunden för skadan på fartyget. Kunden ansvarar dock icke för sjöskada såsom grundstötning, ombordläggning etc.

Vi har nu även en motorbåt

Chartersailing  i samarbete med flera experter erbjuder seglingar med kunskapsteman:

 

Kontaktuppgifter:

 

info@chartersailing.se

0736 400 418

 

Skeppare:

Lars Tornérhielm

Uppdaterad

30 jan 2019